نمونه کارها

عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی یکی از شاخه های  درامدزا در رشته عکاسی میباشد. 

یکی از فعالیت های گروه هنری نایس شات علاوه بر تصویربرداری، عکاسی صنعتی، عکاسی تبلیغاتی، عکاسی پوشاک و عکاسی پرتره میباشد.

عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی با عکاسی از محصولات، کالاها، خدمات و تولیدات تعریف میشود.


امروزه به مدد استفاده از تکنولوژی دیجیتال پیشرفت های چشمگیری داشته و صاحبان کاهالا و برندها

علاقه زیادی به استفاده از این نوع تبلیغ نشان میدهند.


قطعا قدرتی که یک تصویردر بروز احساسات دارد را شاید هیچ کلمه یا جمله ای نداشته باشد.


امروزه با وجود حجم انبوهی از رسانه که پیرامون انسان قرار گرفته

روز به روز بر قدرت تصویر و تسلطش بر احساسات آدمی افزوده میشود.

عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی